Οι υπηρεσίες Medeventspro συνεχίζουν ως Livemedia Event Services.

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε αναλυτικά:

Link